Rollover (โรลโอเวอร์) ที่ XM

อัตรา Swap ที่ได้เปรียบ

อัตรา Swap ที่โปร่งใส

โรลโอเวอร์ 3 วัน

ตามอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน

เทรดฟอเร็กซ์แบบไม่มีการแจ้งราคาใหม่และส่งคำสั่งแบบเรียลไทม์
มีแพลตฟอร์มซื้อขาย 10 แพลตฟอร์มให้เลือกใช้งานสำหรับทุกอุปกรณ์

สารบัญ

Rollover (โรลโอเวอร์) คืออะไร

Rollover (โรลโอเวอร์) คือกระบวนการที่นักลงทุนถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้ามคืน ตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะปิดทำการในเวลากลางคืน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องย้ายตำแหน่งที่เปิดไว้ข้ามคืนไปยังวันถัดไป กระบวนการนี้เรียกว่าการโรลโอเวอร์

เมื่อมีการโรลโอเวอร์ ค่าสวอปจะถูกเรียกเก็บหรือจ่ายให้กับนักลงทุน ค่าสวอปคือความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินสองสกุลในสกุลเงินซื้อขายล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของยูโรสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนจะได้รับค่าสวอป

ในทางกลับกัน หากนักลงทุนขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของยูโรต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนจะต้องจ่ายค่าสวอป

ค่าสวอปอาจส่งผลต่อผลกำไรหรือขาดทุนของนักลงทุนในระยะยาว ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD ไว้เป็นเวลานานและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของยูโรสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนจะได้รับเงินจากค่าสวอป ซึ่งจะช่วยลดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงของ EUR/USD

อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD ไว้เป็นเวลานานและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของยูโรต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนจะต้องจ่ายเงินจากค่าสวอป ซึ่งจะเพิ่มผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงของ EUR/USD

นักลงทุนควรพิจารณาค่าสวอปเมื่อทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าค่าสวอปสามารถส่งผลต่อผลกำไรหรือขาดทุนในระยะยาว

ค่า Swap ของ XM

ค่า Swap ของ XM คือค่าที่ XM เรียกเก็บหรือจ่ายให้กับลูกค้าเมื่อมีการเปิดฐานะสัญญาข้ามคืน ค่า Swap ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินสองสกุลในสกุลเงินซื้อขายล่วงหน้า

XM มีค่า Swap ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น ค่า Swap สำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD อยู่ที่ -3.5 pips สำหรับการซื้อและ 3.5 pips สำหรับการขาย

ค่า Swap จะถูกเรียกเก็บหรือจ่ายหนึ่งครั้งต่อวันต่อสัปดาห์เมื่อมีการต่อฐานะสัญญา ยกเว้นวันพุธ ซึ่งมีการเรียกเก็บหรือจ่ายสามครั้ง (เช่น 7 สวอปใน 5 วันทำการซื้อขาย)

ค่า Swap อาจส่งผลต่อผลกำไรหรือขาดทุนของลูกค้าในระยะยาว ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD ไว้เป็นเวลานานและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของยูโรสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอลลาร์สหรัฐ ลูกค้าจะได้รับเงินจากค่าสวอป ซึ่งจะช่วยลดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงของ EUR/USD

อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD ไว้เป็นเวลานานและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของยูโรต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอลลาร์สหรัฐ ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินจากค่าสวอป ซึ่งจะเพิ่มผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงของ EUR/USD

ลูกค้าควรพิจารณาค่าสวอปเมื่อทำการซื้อขายกับ XM สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าค่าสวอปสามารถส่งผลต่อผลกำไรหรือขาดทุนในระยะยาว

XM ยังมีบริการ Swap-Free สำหรับผู้ถือบัญชี Premium และ Raw Spread ซึ่งหมายความว่าลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าสวอปสำหรับคู่สกุลเงินที่เลือก

ค่า Swap คิดอย่างไร

ค่า Swap คิดจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของทั้งสองสกุลเงิน โดยทั่วไปแล้ว อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะสูงกว่าสำหรับสกุลเงินที่มีค่าเงินอ่อนกว่า ค่า Swap จะถูกเรียกเก็บหรือจ่ายให้กับนักลงทุนตามตำแหน่งของพวกเขา ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของยูโรสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนจะได้รับค่าสวอป

ในทางกลับกัน หากนักลงทุนขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของยูโรต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนจะต้องจ่ายค่าสวอป

การคำนวณค่า Swap มีดังนี้:

ค่า Swap = (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสกุลเงินหลัก – อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสกุลเงินรอง) * จำนวนล็อต * ขนาดสัญญา * ราคาตลาด

ตัวอย่างเช่น หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของยูโรอยู่ที่ 0.01% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ 0.02% ค่าสวอปสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD หนึ่งล็อตที่มีมูลค่า 100,000 ยูโรจะอยู่ที่ประมาณ 0.01% * 1 * 100,000 * 1.1250 = 11.25 USD

ค่า Swap จะถูกเรียกเก็บหรือจ่ายหนึ่งครั้งต่อวันต่อสัปดาห์เมื่อมีการต่อฐานะสัญญา ยกเว้นวันพุธ ซึ่งมีการเรียกเก็บหรือจ่ายสามครั้ง (เช่น 7 สวอปใน 5 วันทำการซื้อขาย)

ค่า Swap อาจส่งผลต่อผลกำไรหรือขาดทุนของนักลงทุนในระยะยาว ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD ไว้เป็นเวลานานและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของยูโรสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนจะได้รับเงินจากค่าสวอป ซึ่งจะช่วยลดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงของ EUR/USD

อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD ไว้เป็นเวลานานและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของยูโรต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอลลาร์สหรัฐ นักลงทุนจะต้องจ่ายเงินจากค่าสวอป ซึ่งจะเพิ่มผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงของ EUR/USD

นักลงทุนควรพิจารณาค่าสวอปเมื่อทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าค่าสวอปสามารถส่งผลต่อผลกำไรหรือขาดทุนในระยะยาว

มีการคิดค่า Rollover เมื่อใร

XM มีการคิดค่า Rollover เมื่อสิ้นสุดวันทำการของตลาด Forex ซึ่งคือเวลา 22:00 GMT ยกเว้นวันพุธ ซึ่งจะคิดค่า Rollover 3 ครั้ง คือเวลา 22:00 GMT, 23:00 GMT และ 24:00 GMT

ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD ไว้ในวันที่ 1 มกราคม เวลา 10:00 น. GMT การโรลโอเวอร์จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 มกราคม เวลา 22:00 น. GMT ส่งผลให้นักลงทุนจะต้องจ่ายค่าสวอปสำหรับตำแหน่งดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากนักลงทุนปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD ไว้ก่อนเวลา 22:00 น. GMT ในวันที่ 2 มกราคม ค่าสวอปจะไม่ถูกเรียกเก็บ

ค่าสวอปของ XM ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างสกุลเงินสองสกุลในสกุลเงินซื้อขายล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น ค่าสวอปสำหรับคู่สกุลเงิน EUR/USD อยู่ที่ -3.5 pips สำหรับการซื้อและ 3.5 pips สำหรับการขาย

ค่าสวอปอาจส่งผลต่อผลกำไรหรือขาดทุนของลูกค้าในระยะยาว ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD ไว้เป็นเวลานานและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของยูโรสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดอลลาร์สหรัฐ ลูกค้าจะได้รับเงินจากค่าสวอป ซึ่งจะช่วยลดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ลดลงของ EUR/USD

ข้อดีของ Rollover และค่า SWAP ที่ XM

การบริหารความเสี่ยง

ลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้คุณสมบัติแบบโรลโอเวอร์และ SWAP เพื่อป้องกันตำแหน่ง ปกป้องการลงทุนของคุณ

ชั่วโมงการซื้อขายที่ยืดหยุ่น

การโรลโอเวอร์และ SWAP ช่วยให้คุณสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดต่างๆ โดยเสนอชั่วโมงการซื้อขายที่ขยายออกไปนอกเหนือจากช่วงตลาดปกติ

การซื้อขายระยะยาว

ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลานานได้อย่างง่ายดาย เนื่องจาก Rollover และ SWAP ของ XM ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มระยะยาวได้

ดอกเบี้ยรับ

รับดอกเบี้ยจากสกุลเงินที่คุณถือผ่านโรลโอเวอร์และ SWAP เพื่อเพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้

การเพิ่มสภาพคล่อง

เพิ่มสภาพคล่องโดยเปิดสถานะไว้ข้ามคืน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจเกิดขึ้น

การเข้าถึงตลาดทั่วโลก

เข้าถึงตลาดทั่วโลกโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา ใช้ Rollover และ SWAP เพื่อซื้อขายในตลาดต่างๆ ได้อย่างราบรื่น

การกระจายความเสี่ยง

กระจายพอร์ตการลงทุนของคุณโดยการสำรวจคู่สกุลเงินต่างๆ ด้วย Rollover และ SWAP กระจายความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นไปได้

ความโปร่งใสของคะแนน Swap

การคำนวณจุดสวอปที่โปร่งใสของ XM ช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับต้นทุนและผลประโยชน์ของการถือครองตำแหน่ง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงขั้นสูง

ใช้ Rollover และ SWAP เพื่อทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงขั้นสูง ช่วยในการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล

ความคุ้มทุน

ปรับต้นทุนการซื้อขายให้เหมาะสมด้วยอัตราโรลโอเวอร์และ SWAP ที่แข่งขันได้ของ XM รับรองว่าผลกำไรของคุณจะอยู่ในกระเป๋าคุณมากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

รวมการวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้ากับข้อมูลแบบโรลโอเวอร์และ SWAP เพื่อระบุจุดเข้าและออกเชิงกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายของคุณ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ผสานรวมการวิเคราะห์พื้นฐานเข้ากับข้อมูลเชิงลึกแบบโรลโอเวอร์และ SWAP เพื่อวัดศักยภาพระยะยาวของการเทรดของคุณ

กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง

ใช้โรลโอเวอร์และ SWAP เพื่อใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปกป้องเงินทุนของคุณในช่วงสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน

ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น

เพิ่มศักยภาพในการทำกำไรของคุณให้สูงสุดโดยใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาและดอกเบี้ยที่ได้รับจาก Rollover และ SWAP

ทรัพยากรทางการศึกษา

XM มอบแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก Rollover และ SWAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

ตำแหน่งที่ปรับแต่งได้

ปรับแต่งตำแหน่งของคุณให้ตรงตามเป้าหมายการซื้อขายของคุณด้วยตัวเลือกแบบโรลโอเวอร์และ SWAP เพื่อให้มั่นใจถึงความยืดหยุ่นในแนวทางของคุณ

ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

รับข่าวสารด้วยข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้ Rollover และ SWAP เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาด

ความเข้ากันได้ของการซื้อขายอัตโนมัติ

ผสานรวมคุณสมบัติ Rollover และ SWAP เข้ากับระบบการซื้อขายอัตโนมัติของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การซื้อขายบนมือถือ

จัดการสถานะแบบโรลโอเวอร์และ SWAP ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายบนมือถือของ XM ช่วยเพิ่มการเข้าถึง

เลเวอเรจสูงสุด

ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของโรลโอเวอร์และ SWAP เพื่อเพิ่มเลเวอเรจการซื้อขายของคุณให้สูงสุดและขยายตำแหน่งของคุณ

การเพิ่มประสิทธิภาพความเสี่ยง-ผลตอบแทน

ปรับอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนโดยใช้ข้อมูลแบบโรลโอเวอร์และ SWAP ช่วยให้คุณบรรลุกลยุทธ์การซื้อขายที่สมดุลมากขึ้น

การตรวจสอบแบบเรียลไทม์

ตรวจสอบอัตราโรลโอเวอร์และ SWAP แบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของคุณได้อย่างทันท่วงที

การวางแผนการค้าที่ได้รับการปรับปรุง

วางแผนการซื้อขายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยข้อมูลเชิงลึกจากอัตราโรลโอเวอร์และ SWAP เพื่อปรับปรุงการดำเนินการซื้อขาย

การบูรณาการปฏิทินเศรษฐกิจทั่วโลก

ผสานรวมข้อมูลแบบโรลโอเวอร์และ SWAP เข้ากับปฏิทินเศรษฐกิจทั่วโลกเพื่อคาดการณ์เหตุการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น

การสนับสนุน 24/5

รับการสนับสนุนเฉพาะจากทีมงานของ XM เกี่ยวกับ Rollover และ SWAP เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ถูกทิ้งไว้ในความมืดมิด