สัญญลักษณ์สเปรดต่ำสุด (สกุลเงินอ้างอิง)ขนาดการซื้อขายสูงสุดเปอร์เซนต์มาร์จิ้นขั้นต่ำเลเวอเรจสูงสุดค่า Long Swap(สกุลเงินมาจิ้น)*ค่า Short Swap(สกุลเงินมาจิ้น)*ระดับ Limit และ Stopแพลตฟอร์มอ่านเพิ่มเติม
AUS200Cash22201%100-1.40.210MT4/MT5อ่านเพิ่มเติม
CA60Cash***0.7510800.40%250-0.270.070MT5อ่านเพิ่มเติม
China50Cash***7.51100.40%250-2.80.540MT5อ่านเพิ่มเติม
ChinaHCash***3.35500.40%250-1.040.030MT5อ่านเพิ่มเติม
EU50Cash1.52801%100-0.780.080MT4/MT5อ่านเพิ่มเติม
FRA40Cash13301%100-1.330.130MT4/MT5อ่านเพิ่มเติม
GER40Cash***1.152300.20%500-2.880.280MT4/MT5อ่านเพิ่มเติม
HK50Cash103601.50%67-3.070.080MT4/MT5อ่านเพิ่มเติม
IT40Cash10501%100-5.130.50MT4/MT5อ่านเพิ่มเติม
JP225Cash***7100000.20%500-2.57-2.680MT4/MT5อ่านเพิ่มเติม
NETH25Cash0.315001%100-0.140.010MT4/MT5อ่านเพิ่มเติม
SA40Cash***251100.25%400-21.129.810MT5อ่านเพิ่มเติม
Sing30Cash***0.2210900.40%250-0.060.010MT5อ่านเพิ่มเติม
SPAIN35Cash51201%100-1.710.170MT4/MT5อ่านเพิ่มเติม
SWI20Cash3901%100-1.42-0.390MT4/MT5อ่านเพิ่มเติม
UK100Cash***12300.20%500-1.650.440MT4/MT5อ่านเพิ่มเติม
US100Cash***1.12600.20%500-3.290.630MT4/MT5อ่านเพิ่มเติม
US2000Cash***0.357700.40%250-0.410.080MT5อ่านเพิ่มเติม
US30Cash***2.61500.002500-7.711.480MT4/MT5อ่านเพิ่มเติม
US500Cash***0.458000.20%500-0.980.190MT4/MT5อ่านเพิ่มเติม