สัญญลักษณ์รายละเอียดเวลาเซิฟเวอร์วันจันทร์-วันศุกร์เปิดวันจันทร์เปิดวันศุกร์อ่านเพิ่มเติม
AUS200CashAustralia 200GMT +302:55 - 09:25,10:15 - 23:552:5523:45อ่านเพิ่มเติม
CA60CashCA60Cash, Canada 60 Index CashGMT +316:35 - 23:1016:3523:10อ่านเพิ่มเติม
China50CashChina50Cash, ChinaA50 Index CashGMT +304:05 - 11:25,12:05 - 23:404:0523:40อ่านเพิ่มเติม
ChinaHCashChinaHCash, Hong Kong China H-shares Index CashGMT +304:20 - 06:55,08:05 - 11:25,12:20 - 21:554:2021:55อ่านเพิ่มเติม
EU50CashEU Stocks 50GMT +303:20 - 22:553:2022:55อ่านเพิ่มเติม
FRA40CashFrance 40GMT +309:05 - 22:559:0522:55อ่านเพิ่มเติม
GER40CashGermany 40GMT +301:10 - 02:55,03:20 - 23:551:1022:55อ่านเพิ่มเติม
HK50CashHong Kong 50GMT +304:20 - 06:55,08:05 - 11:25,12:20 - 21:554:2021:55อ่านเพิ่มเติม
IT40CashItaly 40GMT +310:05 - 18:3510:0518:35อ่านเพิ่มเติม
JP225CashJapan 225GMT +301:05 - 23:551:0523:50อ่านเพิ่มเติม
NETH25CashNetherlands 25GMT +309:05 - 22:559:0522:55อ่านเพิ่มเติม
SA40CashSA40Cash, South Africa 40 Index CashGMT +309:35 - 18:259:3518:25อ่านเพิ่มเติม
Sing30CashSing30Cash, Singapore 30 Index CashGMT +303:35 - 12:15,12:55 - 23:403:3523:40อ่านเพิ่มเติม
SPAIN35CashSpain 35GMT +310:05 - 20:5510:0520:55อ่านเพิ่มเติม
SWI20CashSwitzerland 20GMT +309:05 - 22:559:0522:55อ่านเพิ่มเติม
UK100CashUK 100GMT +301:05 - 23:551:0522:55อ่านเพิ่มเติม
US100CashUS Tech 100GMT +301:05 - 23:551:0523:50อ่านเพิ่มเติม
US2000CashUS2000Cash, US 2000 Index CashGMT +301:05 - 23:551:0523:55อ่านเพิ่มเติม
US30CashWall Street 30GMT +301:05 - 23:551:0523:50อ่านเพิ่มเติม
US500CashUS 500GMT +301:05 - 23:551:0523:50อ่านเพิ่มเติม