กฎระดับช่องว่างราคาใช้เพื่อจำกัดการคลาดเคลื่อนของราคาสำหรับคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า และจะมีผลเมื่อราคาของคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าอยู่ในช่องว่างของราคาเนื่องจากความผันผวนหรือปัจจัยอื่นๆ

กฎระดับช่องว่างราคาใช้กับประเภทบัญชีต่อไปนี้: บัญชี Standard Cent, บัญชี Standard, บัญชี Pro, บัญชี Standard Plus, บัญชี Raw Spread และบัญชี Zero

ระดับช่องว่างราคาคืออะไร

กฎระดับช่องว่างราคาจะมีผลเมื่อใด

กฎระดับช่องว่างราคามีผลกับบัญชีและกลุ่มเครื่องมือทางการเงินใดบ้าง

            ระดับช่องว่างราคาสำหรับคู่สกุลเงินทั่วไป

            ตัวอย่างของกฎระดับช่องว่างราคา

ระดับช่องว่างราคาคืออะไร

ระดับช่องว่างราคาแสดงผลต่างในหน่วยปิ๊ป ระหว่างราคาที่คุณระบุในคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า และราคาแรกในตลาดที่อยู่ถัดจากช่องว่างของราคา

เครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการเทรดต่างๆ มีระดับช่องว่างราคาที่ต่างกัน (ดูระดับช่องว่างราคาได้ที่ตารางด้านล่าง)

กฎระดับช่องว่างราคาจะมีผลเมื่อใด

กฎระดับช่องว่างราคาจะมีผลเมื่อราคาที่คุณระบุในคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าอยู่ในช่องว่างของราคา ตามกฎเกณฑ์นี้ หากผลต่างของปิ๊ประหว่างราคาแรกในตลาด (ถัดจากช่องว่างของราคา) และราคาที่คุณระบุในคำสั่งซื้อขายมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าค่าที่กำหนดในหน่วยปิ๊ป (ระดับช่องว่างราคา) สำหรับเครื่องมือทางการเงินประเภทใดประเภทหนึ่ง คำสั่งซื้อขายของคุณจะถูกดำเนินการที่ราคาแรกในตลาดที่อยู่หลังจากช่องว่างของราคา หากผลต่างนั้นต่ำกว่าระดับช่องว่างราคา คำสั่งซื้อขายของคุณได้รับการดำเนินการตามราคาที่คุณระบุ

กฎระดับช่องว่างราคามีผลกับบัญชีและกลุ่มเครื่องมือทางการเงินใดบ้าง

กฎระดับช่องว่างราคาจะมีผลกับเครื่องมือทางการเงินต่อไปนี้

คู่สกุลเงินทั้งหมดที่ลงท้ายด้วยอักษร c (บัญชี Standard Cent)

คู่สกุลเงินทั้งหมดที่ลงท้ายด้วยอักษร m (บัญชี Standard) ได้แก่ Crypto พลังงาน หุ้น และดัชนี

คู่สกุลเงินทั้งหมดที่ไม่มีอักษรลงท้าย (บัญชี Pro, บัญชี Raw Spread, บัญชี Zero และบัญชี Standard Plus) ได้แก่ Crypto พลังงาน หุ้น และดัชนี

ข้อจำกัดเลเวอเรจสำหรับทองคำ

การเปิดสถานะใหม่ XAU (ทองคำ) ในช่วง 30 นาทีก่อนถึงช่วงพักระหว่างวัน จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเลเวอเรจจะถูกจำกัดไว้ที่ 1:1000

มาตรการนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องคุณจากความผันผวนสูงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากช่วงพักระหว่างวัน ซึ่งอาจทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน และคุณอาจสูญเสียเงินลงทุน

ช่วงเวลาที่มีข้อกำหนดมาร์จิ้นสูงคือ

           ฤดูร้อน: เวลา 20:29 น. ถึง 20:59 น. GMT

           ฤดูหนาว: 21:29 น. ถึง 21:59 น. GMT

ช่วงพักของตลาดระหว่างวันสำหรับ XAU คือ 20:59 ถึง 22:01 GMT (ฤดูร้อน) และ 21:59 ถึง 23:01 GMT (ฤดูหนาว)

การประกาศข่าวส่งผลต่อเลเวอเรจอย่างไร

เมื่อเครื่องมือการซื้อขายได้รับผลกระทบจากข่าวที่มีความสำคัญสูง เลเวอเรจของคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินนั้นจะจำกัดสูงสุดที่ 1:200 เรามาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้กัน

ผลกระทบ

ตัวอย่าง

การแจ้งลูกค้า

ลูกค้าจะสามารถตรวจสอบข่าวดังกล่าวได้จากที่ใด

ผลกระทบ

ในกรณีที่ข่าวเศรษฐกิจและสังคมที่มีความสำคัญสูงส่งผลต่อเครื่องมือการซื้อขายสำหรับคำสั่งซื้อขายทั้งหมดที่เปิดไว้ของคู่สกุลเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยจะมีการคิดมาร์จิ้นที่เลเวอเรจสูงสุด 1:200 ในช่วงก่อนประกาศข่าว 15 นาทีและหลังจากประกาศข่าวเป็นเวลา 5 นาที

ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของเทรดเดอร์ หากสถานการณ์ในตลาดเป็นไปในทิศทางที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ในช่วงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญเหล่านี้

เมื่อช่วงเวลานี้ผ่านไป (หลังจากประกาศข่าว 5 นาที) จะมีการคำนวณมาร์จิ้นใหม่ตามจำนวนเงินและเลเวอเรจที่กำหนดไว้ของบัญชีนั้น

ตัวอย่าง

สมมติว่ามีการประกาศข่าวเกี่ยวกับ USD ดังนี้

12:30 ดัชนีราคารายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ USD สูง (เทียบกับปีก่อน)

นั่นหมายความว่าในช่วง 12:15 GMT+0 จนถึง 12:35 GMT+0 คำสั่งซื้อขายใหม่ของคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ USD จะมีการคิดมาร์จิ้นที่เลเวอเรจสูงสุด 1:200

โปรดทราบว่าหากมีเหตุการณ์ข่าวหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน การเพิ่มข้อกำหนดมาร์จิ้นอาจมีระยะเวลานานกว่านั้น

สมมติว่ามีการกำหนดให้ประกาศข่าวด้านล่างในวันนี้

12:30 ดัชนี USD PCE Core สูง (เทียบกับปีก่อน)

12:30 ดัชนีราคารายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ USD สูง (เทียบกับปีก่อน)

13:00 ดัชนีราคาผู้บริโภคเยอรมันที่เกี่ยวข้องกับ EUR สูง (เทียบกับปีก่อน)

แทนที่ข้อกำหนดมาร์จิ้นจะเพิ่มขึ้นสองครั้งในช่วง 12:15 ถึง 12:35 GMT+0 และช่วง 12:45 ถึง 13:05 GMT+0 ข้อกำหนดจะเพิ่มขึ้นครั้งเดียวต่อเนื่อง 50 นาที ตั้งแต่ 12:15 ถึง 13:05 GMT+0

การแจ้งลูกค้า

ลูกค้าจะได้รับแจ้งทางอีเมลที่ส่งไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขาย (แถบกล่องจดหมาย) ก่อนการประกาศข่าว 45 นาที โดยระบุเวลาและสกุลเงินที่ได้รับผลกระทบจากข่าว

ลูกค้าจะสามารถตรวจสอบข่าวดังกล่าวได้จากที่ใด

ลูกค้าสามารถติดตามการประกาศข่าวโดยตรวจสอบปฏิทินทางเศรษฐกิจบนเว็บไซต์ของเรา สัญลักษณ์เปลวไฟสีแดงด้านข้างข่าวจะแสดงถึงระดับความสำคัญสูง

ค้นหาคำสั่งซื้อขายที่ปิดแล้ว

คุณเคยอยากตรวจสอบประวัติการเทรด แต่ก็ทำไม่ได้และรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปหรือไม่ เรามีเหตุผลที่ดีสำหรับเรื่องนี้ คำสั่งซื้อขายที่ปิดแล้วจะถูกย้ายไปจัดเก็บหลังจากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อลดภาระงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการเทรด

MT4 ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินการที่มีอายุมากกว่า 35 วันโดยอัตโนมัติ เพื่อลดภาระงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ในการเทรด รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

การดำเนินการเทรด

เงินฝาก

การถอนเงิน